projekt nr 6

6. Modernizacja Infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach


Lokalizacja

Osiedle nr 1, Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39, 11-430 Korsze, działka 82, obręb 2 w mieście Korsze.

Skrócony opis

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Korszach zakłada szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na obiekcie jak również zwiększenia komfortu korzystania z niego.

Opis projektu

W ramach zadania pn.. " Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach " zostanie dokonany zakres prac, a w szczególności:
a) modernizacja ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Miejskiego w Korszach ( 150 m ogrodzenie panelowe z podmurówką na wysokości co najmniej 2,00 m oraz 100 m ogrodzenia z muru oporowego betonowego od ul. Nowy Świat w perspektywie wykorzystania na zabudowę trybuny );
b) wymiana oraz zakup 2x bramek stacjonarnych aluminiowych oraz zakup 2x bramek przenośnych aluminiowych o wysokości 7,32x2,44m ;
c) zakup tablicy elektrycznej podając wynik przeznaczoną na boisko piłkarskie ;
d) renowacja murawy boiska poprzez przeprowadzenie zabiegów: aeracja, wertykulacja, piaskowanie, dosiew itp.;
e) wymiana nawierzchni w polu bramkowym boiska.

Termin realizacji

od marca do sierpnia 2019 rok

Uzasadnienie realizacji projektu

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Korszach zakłada szereg prac związanych z poprawą bezpieczeństwa na obiekcie jak również zwiększenia komfortu korzystania z niego. Nasza propozycja ma na celu jeszcze szybsze przywrócenie Stadionowi dawnego blasku, a przede wszystkim stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Korsz. Obiekt przy ul. Wojska Polskiego 39 to dla wielu miejsce odpoczynku, zabawy czy aktywności sportowej. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Korszach w znacznym stopniu przyczyni się do dalszych działań rozwojowych, estetycznych i promocyjnych gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie zewnętrzne Stadionu Miejskiego53 000 zł
2Zakup 2x bramek stacjonarnych aluminiowych o wymiarach 7,32x2,44 m oraz 2x bramek przenośnych aluminiowych o wymiarach 7,32x2,44 m20 000 zł
3Zakup tablicy elektrycznej podając wynik przeznaczoną na boisko piłkarskie12 000 zł
4Przeprowadzenie zabiegów : aeracja, wertykulacja, itp.20 000 zł
5Wymiana nawierzchni w polu bramkowym boiska10 000 zł
Łącznie: 115 000 zł