projekt nr 2

2. Budowa placu rekreacyjnego - zestawu do ćwiczeń siłowych i placu zabaw dla dzieci z chodnikiem


Lokalizacja

Osiedle nr 1, działka nr 289 w obrębie nr 2 miasta Korsze
Plac w obrębie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową i placu zabaw dla dzieci przy ul. M. C. Skłodowskiej

Skrócony opis

Zakup i zabudowanie do czterech zestawów do ćwiczeń rekreacyjno - sportowo - siłowych urządzeń oraz rozbudowa placu zabaw do 6 urządzeń z ogrodzeniem.

Opis projektu

Zakup i zabudowanie do czterech zestawów do ćwiczeń rekreacyjno - sportowo - siłowych urządzeń na słupie - łączone typu: wyciąg górny i wioślarz, narty i jeździec, orbitrek i krzesło do wyciskania/prasa ręczna - powierzchnia potrzebna na zabudowę jednego przyrządu to 15 m2, rozbudowa placu zabaw do 6 urządzeń z ogrodzeniem.
Wyznaczenie i budowa chodnika o długości 150 mb, szerokości 1,3 m o całkowitej powierzchni 195 m2 i trzy ławki parkowe na odpoczynek przy placu rekreacyjnym i zabaw dla dzieci wzdłuż ulicy Marii Curie - Skłodowskiej w cenie 142 zł za m2. Demontaż starego ogrodzenia, ogrodzenie placu rekreacyjnego w cenie 7500 zł.
Miejsce lokalizacja proponuje się obok placu zabaw dla dzieci i boisko do gry w piłkę siatkową dla dzieci na działce nr 289 przy ulicy M. C. Skłodowskiej w obrębie nr 2 miasta Korsze.
Orientalny koszt zadania 95000 złotych.

Termin realizacji

sierpień - wrzesień 2019 r.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa zestawu do ćwiczeń siłowych na zewnątrz. Zewnętrzna formuła ścieżki zdrowia to nowoczesne i modne rozwiązania ćwiczeń na świeżym powietrzu. Kilka dobrze dobranych urządzeń pozwala zadbać o kondycję fizyczną każdego i zadbać o każdą partię ciała bez względu na wiek osoby ćwiczącej. Czego więcej potrzeba, żeby zachęcić wszystkich do zmiany stylu życia? Mamy otwartą przestrzeń i innych, tak samo jak my ćwiczących ludzi. Tak więc dajemy możliwość poprawienia nie tylko zdrowia fizycznego ale i psychicznego. Stwórzmy miejsca spotkań dla seniorów, dla młodych mam, dla ojców wychodzących z dzieckiem na spacer, dla młodzieży. Zaproponujemy aktywne formy spędzania czasu poprzez zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu i placu zabaw dla najmłodszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i zabudowa elementów siłowni zestawy 4 25 000 zł
2Rozbudowa placu zabaw do 6 urządzeń 30 000 zł
3Wyznaczenie i budowa chodnika 150 mb z dojściami do obiektów rekreacyjnych na działce 289 wzdłuż ulicy Marii Curie - Skłodowskiej i do placu zabaw dla dzieci 28 000 zł
4Zakup ławek parkowych szt. 32 400 zł
5Ogrodzenie placu 7 500 zł
6Odrolnienie gruntów, prace porządkowe po wykonanym przedsięwzięciu 2 100 zł
Łącznie: 95 000 zł