projekt nr 5

5. Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej


Lokalizacja

Osiedle nr 3, Korsze ul.Orzeszkowej, działka nr 1-85/1

Skrócony opis

Projekt polega na budowie ogólnodostępnego parkingu dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Obecnie w/w działka jest niezagospodarowana, brak utwardzonej nawierzchni, występują liczne nierówności terenu powodujące zbieranie się wody deszczowej. Efektem tego będzie zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom parkingu oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

Opis projektu

Projekt polega na budowie ogólnodostępnego parkingu dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich potencjalnych użytkowników. Obecnie w/w działka jest niezagospodarowana, brak utwardzonej nawierzchni, występują liczne nierówności terenu powodujące zbieranie się wody deszczowej. Efektem tego będzie zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom parkingu oraz zwiększenie atrakcyjności terenu. Dzięki realizacji projektu polegającego na wybudowaniu miejsc parkingowych, obszar zyska właściwą funkcjonalność oraz estetykę. Przy parkingu zainstalowane zostaną 2 ławki, 2 kosze na śmieci, 1 na odchody po psie oraz tablica informacyjna ( na informacje społeczne i kulturalne ). W celu poprawy estetyki nasadzone zostaną tuje/krzewy ( na tyłach parkingu ).

Termin realizacji

kwiecień - czerwiec 2019

Uzasadnienie realizacji projektu

W Korszach istnieje niedostateczna ilość miejsc parkingowych. Plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje w tym miejscu lokalizację parkingu. Użytkownicy korzystający z instytucji, urzędów czy ze zlokalizowanego  w pobliżu Dworca PKP zgłaszają potrzebę zagospodarowania tego miejsca. Budowa parkingu przyczyni się do podniesienia atrakcyjnego terenu i komfortu życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa miejsc postojowych ( 20 miejsc ) 100 000 zł
2Ławki ( 2 szt. ) 1 000 zł
3Stojak na rowery ( 10 stanowisk ) 1 000 zł
4Kosz na śmieci ( 2 szt. ) 600 zł
5Gablota zewnętrzna wolnostojąca 2 500 zł
6Nasadzenie na długość parkingu2 800 zł
7Kosz na odchody po psie100 zł
Łącznie: 108 000 zł