projekt nr 4

4. Doposażenie placu zabaw i siłowni - zagospodarowanie przestrzeni.


Lokalizacja

Osiedle nr 2, Korsze, ulica Mickiewicza, działka numer 3-180/14

Skrócony opis

Zadanie polega na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przyległego (ul.Mickiewicza).
Postawiona zostanie altana ogrodowa z 10 zestawami ławek i stolików. Altana będzie podbudowana kostką granitowo-szarą.Przy altanie zainstalowany zostanie grill oraz 2 kosze na śmieci. Od głównego ciągu pieszego do altany zostanie wytyczony i ułożony chodnik z kostki brukowej.

Opis projektu

Zadanie polega na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przyległego (ul.Mickiewicza).
Postawiona zostanie altana ogrodowa z 10 zestawami ławek i stolików. Altana będzie podbudowana kostką granitowo-szarą. Przy altanie zainstalowany zostanie grill oraz 2 kosze na śmieci. Od głównego ciągu pieszego do altany zostanie wytyczony i ułożony chodnik z kostki brukowej. W ramach zadania doposażony zostanie siłownia i plac zabaw w sprzęty:
2 ławki parkowe, stół do gry w tenisa (betonowy), stół do gry w szachy z siedzeniami/ oparciem (betonowy), ławka dla mam karmiących z zadaszeniem, drabinka do podciągania, orbitrek, huśtawka ważka (pojedyncza), karuzela krzyżowa z siedzeniami, stojak na rowery.
Zostanie wytyczony i ogrodzony kojec dla psów, obok którego stanie kosz na psie odchody. W celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z placu również w godzinach wieczornych zaprojektowane i zainstalowane zostanie oświetlenie parkowe. Po długości placu i szerokości zostaną nasadzone tuje w kształcie litery L ( od strony byłego przedszkola kolejowego i garaży).

Termin realizacji

kwiecień - maj 2019

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna to bardzo atrakcyjna forma zabawy, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Korsz. Lokalizacja placu powoduje duże zainteresowanie głównie wśród mieszkańców centrum Korsz. Ilość osób korzystających z placu jest bardzo duża i istnieje potrzeba uzupełniania go o nowe urządzenia. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wynika również, że istnieje potrzeba wyznaczenia i zaadaptowanie miejsca na rekreację przy grillu z możliwością piknikowania. Wielu mieszkańców wyraziło chęć korzystania z placu w godzinach wieczorowych i dlatego w projekcie ujęte jest zaprojektowanie i zainstalowanie oświetlenia parkowego.
Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kostka brukowa (dojście do altany)1 250 zł
2Ławki ( 2szt.800 zł
3Grill1 300 zł
4Drewniany stół i dwie ławki ( 10 zestawów )7 200 zł
5Altana ogrodowa 6x46 900 zł
6Kostka granitowa - szara ( pod altanę ) 10 ton2 700 zł
7Kosz na śmieci ( 2 szt. ) 400 zł
8Stojak na rowery ( 10 stanowisk ) 1 000 zł
9Oświetlenie parkowe z projektem25 000 zł
10Nasadzenie na długości i szerokości terenu ( litera L )3 500 zł
11Ogrodzenie z bramką ( kojec dla psów ) 1 400 zł
12Kosz na odchody po psie100 zł
13Stół do gry w tenisa ( betonowy ) 274 dł./152 cm szer./78 cm wys.4 000 zł
14Betonowy stół do gry w szachy z oparciem4 000 zł
15Ławka dla mam karmiących z zadaszeniem 1 750 zł
16Drabinka do podciągania ( urządzenie siłowni zewnętrzenej ) 1 100 zł
17Huśtawka ważka - pojedyncza 1 500 zł
18Karuzela krzyżowa z siedzeniami3 100 zł
19Orbitrek ( urządzenie siłowni zewnętrznej ) 3 000 zł
Łącznie: 70 000 zł