projekt nr 1

1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dworcowej


Lokalizacja

Osiedle nr 1, droga gminna nr 123516N, działka 99/9 i 99/10 obręb nr 1, miasto Korsze.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni chodnika ulicy Dworcowej w Korszach. W stanie istniejącym na przeważającym odcinku są zniszczenia, które kwalifikują się do remontu. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz estetyki ciągu pieszego jako wizytówki miasta dla podróżujących koleją.

Opis projektu

Remont będzie polegał na wymianie nawierzchni chodnika o powierzchni ok. 620m2, ustawieniu 4 ławek, ustawieniu 3 koszy na śmieci oraz 4 gablot zewnętrznych. Długość remontowanego odcinka chodnika uzależniona będzie od środków budżetowych na to zadanie po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Termin realizacji

2019r.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Bardzo zły stan techniczny wskazanego odcinka chodnika
2. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych
3. Ułatwienie przemieszczania się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz matkom z dziećmi
4. Uporządkowanie przestrzeni
Remont chodnika jest niezbędny aby odbywający się ruch pieszy mógł się dobywać bezpiecznie i wygodnie
Nawierzchnia chodnika uległa znacznej degradacji na przestrzeni lat. Chodnik jest nierówny ze znaczną ilością ubytków co powoduje, iż poruszania się po nim jest bardzo niekomfortowe, wręcz niebezpieczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Chodnik ok. 620 m280 000 zł
2Ławki 4 szt.3 200 zł
3Kosze na śmieci 3 szt.1 800 zł
4Gablota zewnętrzna 4 szt.8 000 zł
Łącznie: 93 000 zł