nr 8

8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a


Opis projektu

Zadanie polega na przebudowie ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a (budowa chodnika pomiędzy budynkami 14a i 12, utwardzenie polbrukiem placu przy ul. Mickiewicza 10 i pomiędzy nr 10, 10a i 8, budowa drogi dojazdowej do placu od budynku Mickiewicza 10 i przełożenie chodnika przy budynku Mickiewicza 12).

Termin realizacji

sierpień 2017

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren objęty zadaniem ze względu na zły stan techniczny wymaga kompleksowej przebudowy. Budowa chodnika, drogi i utwardzenie placu znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po tym terenie.

Opis lokalizacji

osiedle nr 3, działka nr 48/2, przy ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a

Poszczególne elementy kosztów

1kostka brukowa pow. 587,6m2 (plus obrzeża 60mm - 86 mb i krawężniki drogowe 82 mb)49 946 zł
2kruszywo - 120 ton5 000 zł
3cement - 5 ton2 000 zł
Łącznie: 56 946 zł

Teren objęty zadaniem ze względu na zły stan techniczny wymaga kompleksowej przebudowy. Budowa chodnika, drogi i utwardzenie placu znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po tym terenie.

Załączniki