nr 6

6. Budowa zestawu do ćwiczeń siłowych na zewnątrz z chodnikiem przy ul. M.Curie-Skłodowskiej.


Opis projektu

Zakup i zabudowanie trzech zestawów do ćwiczeń rekreacyjno-sportowo-siłowych na słupie-łączone typu: wyciąg górny i wioślarz, narty i jeździec, orbitrek i krzesło do wyciskania/prasa ręczna
Wyznaczenie i budowa chodnika o długości 130 m (szerokość 1,4 m) wraz z dwoma ławkami parkowymi do odpoczynku obok placu zabaw dla dzieci i boiska do gry w piłkę siatkową na działce nr 289 przy ul. M.C. Skłodowskiej w obrębie nr 2 miasta Korsze. Orientacyjny koszt zadania do 60 tys. złotych.

Termin realizacji

sierpień 2018r.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa zestawu do ćwiczeń siłowych na zewnątrz. Zewnętrzna formuła ścieżki zdrowia to nowoczesne i modne rozwiązanie ćwiczeń na świeżym powietrzu. Kilka dobrze dobranych urządzeń pozwala zadbać o kondycję fizyczną każdego i zadbać o każdą partię ciała bez względu na wiek osoby ćwiczącej. Czego więcej potrzeba, żeby zachęcić wszystkich do zmiany stylu życia? Mamy otwartą przestrzeń i innych, tak samo jak my ćwiczących ludzi. Tak więc dajemy możliwość poprawienia nie tylko zdrowia fizycznego ale i psychicznego. Stwórzmy miejsca spotkań dla seniorów, dla młodych mam, dla ojców wychodzących z dzieckiem na spacer, dla młodzieży. Zaproponujmy aktywne formy spędzania czasu poprzez zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Opis lokalizacji

osiedle nr 1, działka nr 289 (obręb 2) przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Poszczególne elementy kosztów

1zakup i zabudowa elementów siłowni zestawy 318 600 zł
2wyznaczenie i budowa chodnika z dojciem do obiektów rekreacyjnych na działce 289 wzdłuż ul. M.C.Skłodowskiej i do placu zabaw dla dzieci18 000 zł
3zakup ławek parkowych1 200 zł
4wykonanie planu usytuowania zestawu i trasy chodnika, robocizna i prace porządkowe po wykonaniu przedsięwzięcia1 920 zł
5 wyłączenie z produkcji rolnej ok. 800 m2 terenu20 000 zł
Łącznie: 59 720 zł