nr 5

5. Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Ogrodowej


Opis projektu

Wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy Ogrodowej - jedna strona od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kopernika, druga strona od ul. Wojska Polskiego do budynku przy ul. Ogrodowej nr 12 A. Materiał do wymiany - kostka brukowa, ilość metrów kwadratowych - 765. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

Termin realizacji

II kwartał 2018 r.

Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik nie był wymieniany od lat 70-tych. Sprawia wiele trudności mieszkańcom, którzy z niego korzystają. Chodnik jest wąski i w niektórych odcinkach ma niewielka powierzchnię. Powierzchnia jest popękana, powybijana i tworzą się na niej podczas opadów ogromne kałuże.Mieszkańcy, aby je ominąć schodzą na jezdnię, co naraża ich na niebezpieczeństwo. Wymiana nawierzchni chodnika polepszy warunki dla mieszkańców osiedla Nr 1, a szczególnie ulic Ogrodowej, Kopernika i osiedla tzw. "kolejowego".

Opis lokalizacji

Osiedle Nr 1, ulica Ogrodowa, pas drogowy 123515N działka nr 394 obręb nr 2 w mieście Korsze

Poszczególne elementy kosztów

1wymiana 765 m2 nawierzchni chodnika80 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Zadanie polega na wymianie nawierzchni chodnika na ulicy Ogrodowej.

Załączniki