Mapa realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej

Dzielnica: Osiedle III

Koszt: 108 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja Infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach

Dzielnica: Osiedle I

Koszt: 115 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

PLAC ZABAW DLA DZIECI W KORSZACH UL. SŁONECZNA.

Dzielnica: Osiedle II

Koszt: 73 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Ogrodowej

Dzielnica: Osiedle I

Koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a

Dzielnica: Osiedle III

Koszt: 56 946 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza

Dzielnica: Osiedle II

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu